Info NS Mayor

Stacionární bateriová úložiště energie

Řada NS Mayor = all–in–one řešení, která obsahují integrovanou baterii s BMS, měnič, MPPT regulátor i elektrické ochrany – vše v jednom boxu, připraveno k propojení se solárními panely.
Solární úložiště elektrické energie, které využijete na místech s nestabilním či žádným připojením k síti nebo jako ostrovní/hybridní systém na chatu, rodinný dům nebo do firmy.
Dle zvoleného typu úložiště můžete připojit spotřebiče o příkonu 3000 W až 5 000 W, kapacitu integrované Li-ion baterie si zvolíte dle potřeby od 6 do 12 kWh.

Proč si pořídit bateriové úložiště elektrické energie?

1. Rostoucí cena elektřiny

S nano solar úložišti elektrické energie se nemusíte bát rostoucích cen elektřiny, protože výrazně snížíte závislost na poskytovatelích elektrické energie. Naše úložiště distribuuje solární energii, energii uloženou v bateriích i energii z distribuční sítě v té nejvíce ekonomické podobě.
Navíc můžete baterii nabíjet v čase nízkého tarifu a elektřinu čerpat v době tarifu vysokého. Můžete tak využívat výhody levného tarifu elektřiny i ve chvílích, kdy je tarifní cena elektřiny vysoká.

2. Klesající cena výkupní ceny solární elektřiny

Dlouhodobým trendem je pokles výkupních cen elektřiny ze síťových fotovoltaických elektráren. Výkupní ceny se blíží k nule, a proto je lepší pořídit si bateriové úložiště pro maximalizaci vlastní spotřeby energie, kterou vaše FVE vyrobí.

3. Denní doba výroby elektřiny ≠ denní doba spotřeby elektřiny

Doba, kdy vaše FVE elektřinu vyrábí, není doba, kdy elektřinu spotřebováváte. Největších zisků elektřiny dosáhnete v čase, kdy je většina lidí v práci. Naopak největší spotřebu mají domácnosti večer a brzy ráno, kdy FVE elektřinu nedodává.
Bateriové úložiště tak pomáhá optimalizovat spotřebu elektrické energie uložením vyrobené elektřiny na dobu spotřeby, kdy již FVE elektřinu nevyrábí.

4. Záložní zdroj

Všichni jsme zvyklí využívat výdobytky moderní civilizace – v případě výpadku elektrického proudu je bateriové úložiště ideálním záložním zdrojem energie. Ani nepoznáte, že proud vypadl.

5. Kompatibilita

Bateriové úložiště nano solar můžete jednoduše připojit do stávající solární elektrárny s minimální nutností změn na stávající instalaci.

Ukázka zapojení

 Podívejte se na krátké video, které vás přesvědčí, že je to opravdu jednoduché.

All in one úložiště obsahují baterii s BMS, měnič, MPPT regulátor i veškeré elektrické ochrany.
Stačí jen jednoduše připojit přípojkou a využívat jako ostrovní/hybridní systém či záložní zdroj, což ušetří spoustu času elektrikářům při instalaci.

1. Připojení k síťové elektrárně

All-in-one úložiště elektrické energie nano solar lze připojit do existující síťové elektrárny se síťovým střídačem. Tento síťový střídač si po instalaci zachová svoji původní funkčnost, ale je nově nakonfigurován na funkci nabíjení bateriového úložiště nano solar.
Přídavný obousměrný elektroměr dokáže měřit jak přijímanou energii, tak dodávanou (exportovanou) energii do sítě a komunikuje s úložištěm pro zjištění směru toku energie a měření spotřeby domu.
Pokud systém detekuje dodávku energie do sítě, vyhodnotí to úložiště nano solar jako nadbytečnou energii ze síťového měniče a začne nabíjet stejnou energetickou hodnotou s jakou síťový střídač dodává energii do sítě. Po plném nabití baterie v úložišti bude nadbytečná energie nadále dodávána do sítě.
Pokud systém detekuje dodávku energie ze sítě, úložiště začne dodávat energii o stejné hodnotě, s jakou domácnost/firma spotřebovává energii. Nejvyšší vyrovnávací výkon poskytovaný úložištěm je omezen integrovaným měničem, takže pokud je připojeno úložiště s výstupním výkonem 3 kW a dům má přitom spotřebu 5 kW, bude úložiště dodávat 3 kW a 2 kW bude systém odebírat ze sítě.

Připojení k systému střídavého proudu

All in one úložiště je vhodné pro instalace s existujícím solárním systémem se síťovým střídačem vždy, když si chcete vytvářet energetickou zásobu.
Rozsah vstupního napětí MPPT regulátoru úložišť nano solar je od 70V do 150V. Se stávajícím síťovým střídačem nebude nutné přepojovat fotovoltaické pole, aby vyhovělo rozsahu vstupního napětí solárního systému nano solar.
Zátěž 2 je napájená úložištěm prioritně před zátěží 1 z UPS zdroje v úložišti. To dokáže napájet Zátěž 1 a Zátěž 2 najednou při svém maximálním výstupním výkonu.
Pokud není nic připojeno k výstupním svorkám (zátěž 2) úložiště, není třeba přepojovat žádné domácí spotřebiče.
V rámci třífázové instalace sleduje Elektroměr 2 dodávku a spotřebu energie ze sítě u každé fáze a vypočítává konečnou spotřebu energie ze sítě. All in one úložiště nano solar vydává energii v souladu s limity výstupního výkonu měniče.
Připojení k systému stejnosměrného proudu

Stejnosměrný síťový systém je vhodný pro novou instalaci úložiště nano solar. Rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým síťovým systémem spočívá v tom, že stejnosměrný zdroj napájení (FV panely) je připojen přímo do all in one úložiště.
Aplikace měření toků energie (FV a síť) a strategie rozvodu energie pro all in one úložiště je stejná jako u síťového zdroje.

2. Hybridní / ostrovní systém

Ve srovnání s připojením na systém síťové elektrárny se all in one úložiště instaluje bez inteligentního obousměrného elektroměru a funkce úložiště spočívá v tom, že se napájí pouze Zátěž 2.
Nová instalace úložiště má stejné limity napájecího výkonu a napětí jako připojený stejnosměrný síťový systém. Navíc all in one úložiště nano solar dokáže pracovat i jako ostrovní systém bez dodávky energie do sítě, tedy bez zdroje střídavého proudu, případně s připojenou sítí pro dodávku energie ze sítě pro případ nedostatku energie z fotovoltaických panelů nebo v baterii.

All–in–one řešení

Baterie, měnič, MPPT regulátor napětí, stykače a BMS.
Vše v jednom přístroji, čímž ušetříte prostor.

Snadná instalace

Žádná zbytečná kabeláž a přídavné rozvaděče. Všechna úložiště mají svorkovnici, ke které jednoduše připojíte přípojku, což ušetří až několik hodin práce elektrikáře.

Volitelná kapacita baterie i výkonu

Baterie od 6 do 12 kWh.
Výkon 3 nebo 5 kW.

Prodloužená záruka

5 let na stacionární úložiště.
Navíc technická podpora v ČR, připravena kdykoliv pomoci.

Zpět do obchodu