All in one úložiště obsahují baterii s BMS, měnič, MPPT regulátor i veškeré elektrické ochrany.

Stačí jen jednoduše připojit přípojkou a využívat jako ostrovní/hybridní systém či záložní zdroj, což ušetří spoustu času elektrikářům při instalaci.

Podívejte se na krátké video, které vás přesvědčí, že je to opravdu jednoduché.

1. Připojení k síťové elektrárně

All-in-one úložiště elektrické energie nano solar lze připojit do existující síťové elektrárny se síťovým střídačem. Tento síťový střídač si po instalaci zachová svoji původní funkčnost, ale je nově nakonfigurován na funkci nabíjení bateriového úložiště nano solar.

Přídavný obousměrný elektroměr dokáže měřit jak přijímanou energii, tak dodávanou (exportovanou) energii do sítě a komunikuje s úložištěm pro zjištění směru toku energie a měření spotřeby domu.

Pokud systém detekuje dodávku energie do sítě, vyhodnotí to úložiště nano solar jako nadbytečnou energii ze síťového měniče a začne nabíjet stejnou energetickou hodnotou s jakou síťový střídač dodává energii do sítě. Po plném nabití baterie v úložišti bude nadbytečná energie nadále dodávána do sítě.

Pokud systém detekuje dodávku energie ze sítě, úložiště začne dodávat energii o stejné hodnotě, s jakou domácnost/firma spotřebovává energii. Nejvyšší vyrovnávací výkon poskytovaný úložištěm je omezen integrovaným měničem, takže pokud je připojeno úložiště s výstupním výkonem 3 kW a dům má přitom spotřebu 5 kW, bude úložiště dodávat 3 kW a 2 kW bude systém odebírat ze sítě.

Komponenty Název Vysvětlení
Meter 1 Standardní měřič elektřiny Instalovaný správcem sítě
Meter 2 Obousměrný inteligentní měřič Dodávaný nano solar
Load 1 Zatížení s menší prioritou, vyšší spotřebou nebo občasná zátěž Připojeno a napájeno ze sítě
Load 2 Důležitá zátěž, může vyžadovat dodávku 24/7 Připojeno k výstupním svorkám úložiště
L a L’ Fázovývodič
N a N’ Nulový vodič
ESS Úložiště nano solar

Jednofázové připojení

Třífázové připojení

Připojení k systému střídavého proudu

  • All in one úložiště je vhodné pro instalace s existujícím solárním systémem se síťovým střídačem vždy, když si chcete vytvářet energetickou zásobu.
  • Rozsah vstupního napětí MPPT regulátoru úložišť nano solar je od 70V do 150V. Se stávajícím síťovým střídačem nebude nutné přepojovat fotovoltaické pole, aby vyhovělo rozsahu vstupního napětí solárního systému nano solar.
  • Zátěž 2 je napájená úložištěm prioritně před zátěží 1 z UPS zdroje v úložišti. To dokáže napájet Zátěž 1 a Zátěž 2 najednou při svém maximálním výstupním výkonu.
  • Pokud není nic připojeno k výstupním svorkám (zátěž 2) úložiště, není třeba přepojovat žádné domácí spotřebiče.
  • V rámci třífázové instalace sleduje Elektroměr 2 dodávku a spotřebu energie ze sítě u každé fáze a vypočítává konečnou spotřebu energie ze sítě. All in one úložiště nano solar vydává energii v souladu s limity výstupního výkonu měniče.

Připojení k systému stejnosměrného proudu

 

  • Stejnosměrný síťový systém je vhodný pro novou instalaci úložiště nano solar. Rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým síťovým systémem spočívá v tom, že stejnosměrný zdroj napájení (FV panely) je připojen přímo do all in one úložiště.
  • Aplikace měření toků energie (FV a síť) a strategie rozvodu energie pro all in one úložiště je stejná jako u síťového zdroje.

2. Hybridní / ostrovní systém

Ve srovnání s připojením na systém síťové elektrárny se all in one úložiště instaluje bez inteligentního obousměrného elektroměru a funkce úložiště spočívá v tom, že se napájí pouze Zátěž 2.

Nová instalace úložiště má stejné limity napájecího výkonu a napětí jako připojený stejnosměrný síťový systém. Navíc all in one úložiště nano solar dokáže pracovat i jako ostrovní systém bez dodávky energie do sítě, tedy bez zdroje střídavého proudu, případně s připojenou sítí pro dodávku energie ze sítě pro případ nedostatku energie z fotovoltaických panelů nebo v baterii.

Jednofázové připojení

Třífázové připojení

Select your currency
CZK Česká koruna
EUR Euro