| Produkty | Bateriová úložiště elektrické energie | Proč si pořídit bateriové úložiště elektrické energie?

Proč si pořídit bateriové úložiště elektrické energie?

1. Rostoucí cena elektřiny

S nano solar úložišti elektrické energie se nemusíte bát rostoucích cen elektřiny, protože výrazně snížíte závislost na poskytovatelích elektrické energie. Naše úložiště distribuuje solární energii, energii uloženou v bateriích i energii z distribuční sítě v té nejvíce ekonomické podobě.

Navíc můžete baterii nabíjet v čase nízkého tarifu a elektřinu čerpat v době tarifu vysokého. Můžete tak využívat výhody levného tarifu elektřiny i ve chvílích, kdy je tarifní cena elektřiny vysoká.

2. Klesající cena výkupní ceny solární elektřiny

Dlouhodobým trendem je pokles výkupních cen elektřiny ze síťových fotovoltaických elektráren. Výkupní ceny se blíží k nule, a proto je lepší pořídit si bateriové úložiště pro maximalizaci vlastní spotřeby energie, kterou vaše FVE vyrobí.

3. Denní doba výroby elektřiny ≠ denní doba spotřeby elektřiny

Doba, kdy vaše FVE elektřinu vyrábí, není doba, kdy elektřinu spotřebováváte. Největších zisků elektřiny dosáhnete v čase, kdy je většina lidí v práci. Naopak největší spotřebu mají domácnosti večer a brzy ráno, kdy FVE elektřinu nedodává.

Bateriové úložiště tak pomáhá optimalizovat spotřebu elektrické energie uložením vyrobené elektřiny na dobu spotřeby, kdy již FVE elektřinu nevyrábí.

4. Záložní zdroj

Všichni jsme zvyklí využívat výdobytky moderní civilizace – v případě výpadku elektrického proudu je bateriové úložiště ideálním záložním zdrojem energie. Ani nepoznáte, že proud vypadl.

6. Kompatibilita

Bateriové úložiště nano solar můžete jednoduše připojit do stávající solární elektrárny s minimální nutností změn na stávající instalaci.