Nové instalace fotovoltaických elektráren postupují svižným tempem. Důvodů je pro to mnoho. S masovou výrobou klesá cena panelů, zároveň při zachování životnosti se objevují nová a nová vylepšení, která zvyšují účinnost a tím i ekonomiku jejich provozu. Není tedy divu, že stále větší množství domácností i průmyslových podniků touží po energetické soběstačnosti a v neposlední řadě i nižší ceně energie. Je to lákavé v době, kdy se po jisté stagnaci cena energií opět vydala směrem vzhůru a většina ukazatelů avizuje, že jinak tomu hned tak nebude.

Proto není vůbec od věci si přiblížit, jaké vlastně základní druhy řešení se v dnešní době nabízejí. Základní dělení je ostrovní (fotovoltaická elektrárna je samostatná, veškerá energie musí být spotřebována v okamžiku výroby nebo akumulována v bateriích popřípadě vodě), nebo hybridní (připojena k veřejné distribuční síti). Budoucí provozovatel může ovlivnit to, jaký typ výroby bude provozovat, ovlivnit jen v některých případech. Je nutné předem zvážit, jaké možnosti v místě jsou a podle nich se rozhodnout.

 

Kdy být ostrovním systémem

Určitě tehdy, kdy jiná volba není. Pokud si chcete pořídit novou instalaci FVE panelů v místě, kde není dostupná veřejná síť, nebo by její přípojka byla ekonomicky nevýhodná, je ostrovní systém ideálním řešením. Protože jej není možné doplnit odběrem od jiného dodavatele, je nutné dostatečně dimenzovat plochu elektrárny, aby později nebyl spotřebitel limitován denním výkonem. V tomto případě se v podstatě nelze vyhnout bateriovému úložišti, neboť energii je nutné mít k dispozici i v okamžiku kdy panely neprodukují žádný výkon (noc, malý osvit apod.). Výhodou je naprostá nezávislost. V případě, kdy z jakéhokoli důvodu dojde ve veřejné síti k výpadku v zásobování, ostrovní systém dodává energii bez omezení. Provoz takového systému bez možnosti uložení vyrobené a nespotřebované energie by byl velmi omezující. Spotřebitel by disponoval možností používat spotřebiče, ohřívat vodu apod. pouze pokud by panely produkovaly dostatek energie. Dražší alternativou by bylo doplnění systému o generátor (centrálu) zpravidla na benzín, případně jiná fosilní paliva.

 

V čem je lepší hybrid

Tam kde je dostupná distribuční síť se nabízí možnost hybridního řešení. I to má několik variant. V zásadě je energie od veřejného dodavatele přivedena do domu. Fotovoltaika zde může sloužit pouze jako sekundární zdroj, který v okamžiku, kdy je spotřeba, nahradí dražší energii od dodavatele. Může ale být doplněn bateriovým úložištěm, nebo akumulací energie do vody, aby byl přínos zvýšen. Ekonomicky je v případě hybridních domácích elektráren nejzajímavější varianta, v níž jsou přebytky energie, které by nemohly být využity domácí spotřebou, převedeny do veřejné sítě. V dnešní době je to možné jak za úplatu, tak v rámci tzv. virtuální baterie. Tyto varianty však vyžadují souhlas provozovatele sítě, který musí potvrdit, že kapacita umožňuje do distribuce proud dodávat. Je zde tedy složitější administrativa.

 Ve všech případech je možné docílit návratnosti investice a nabízí se i využití dotací, neboť v této době je decentralizace výroby elektrické energie výrazně podporována. Vzhledem k tomu, že se jedná o maximálně ekologický způsob výroby energie, jde v každém případě o win win strategii.

Ekonomiku provozu si probereme zase příště.